Jeżeli między Tobą, a Twoim małżonkiem wystąpił zupełny (ale nie trwały) rozkład pożycia małżeńskiego, możesz żądać orzeczenia przez sąd separacji.