Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, z mocy ustawy powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Jednakże, nie ma w tym zakresie przymusu, mogą Państwo zawrzeć majątkową umowę małżeńską. Skuteczny podział majątku można przeprowadzić za pomocą umowy, jak również uzyskując stosowane orzeczenie sądu o podziale majątku z ustaleniem wysokości udziałów oraz przy uwzględnieniu stopnia przyczynienia się do powstania wspólnego dorobku małżonków.