Pomożemy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej osobie, jak również w dalszej kolejności postępowanie o dział spadku. Jeżeli zostałaś/łeś pominięta/y, pomożemy walce o należny Ci zachowek. Udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, jak również wyjaśnimy czym jest odrzucenie i przyjęcie spadku, i wskażemy na konsekwencje każdej z decyzji.