Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego. Pomoc prawna obejmuje przede wszystkim udział w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, jak i wykonawczym.

Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe, reprezentuje prawa osób pokrzywdzonych, jak również prowadzi kompleksową obronę w postępowaniu karnym.