Kancelaria świadczy usługi z zakresu zamówień publicznych, które obejmują pełne doradztwo prawne na każdym etapie postępowania. Dokonujemy analizy regulacji przetargowych, pomagamy w procesie wykonania, zakończenia, jak również rozliczenia zamówienia publicznego. Świadczymy obsługę prawną na rzecz wykonawców, jak i zamawiających.

Świadczony zakres pomocy prawnej obejmuje przede wszystkim:

  • pomoc w przygotowaniu ofert w przetargach publicznych i ich uzupełnianiu,
  • opiniowanie przygotowanej dokumentacji,
  • weryfikacja umów z dostawcami i podwykonawcami,
  • sporządzanie umów,
  • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą,
  • sporządzanie dokumentacji przetargowej,
  • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia publicznego