Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Odrębne uregulowanie stosunków prawnorodzinnych przez ustawodawcę wynika niewątpliwie z założenia, że regulacja stosunków osobistych, które mają charakter dominujący w stosunkach prawnorodzinnych, stanowi odrębną gałąź prawa.

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia całej sprawy – przygotowanie niezbędnych pism, uczestnictwo w rozprawach sądowych, udział w negocjacjach i mediacjach, sporządzanie i opiniowanie umów, jak również reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych.

Radca prawny Katarzyna Świderska od wielu lat z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach:

  • o rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
  • o separację,
  • o podział majątku,
  • o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • alimentacyjnych,
  • z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi,
  • z zakresu władzy rodzicielskiej,
  • o rozstrzyganie istotnych spraw dziecka.