Kancelaria świadczy porady prawne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, w zakresie sporów, które wynikają ze stosunku pracy. W ramach pomocy prawnej udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe na potrzeby postępowań sądowych, reprezentujemy Klientów przed sądami, jak również dokonujemy analizy i opiniowania umów o pracę oraz układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów.

Sprawy z zakresu prawa pracy, to w szczególności sprawy:

  • o ustalenie stosunku pracy,
  • o przywrócenie do pracy,
  • odszkodowań za wypadek przy pracy/w drodze do pracy lub z pracy,
  • o odprawy,
  • likwidacji stanowiska pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • o sprostowanie i wydanie świadectwa pracy,
  • z zakresu opiniowania i analizy umów o pracę, układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów,
  • z zakresu opiniowania i analiza kontraktów menadżerskich, regulacji dotyczących zakazu konkurencji i odpowiedzialności majątkowej pracowników,
  • z zakresu przygotowywania zmian organizacyjnych poprzedzających wypowiedzenie umowy o pracę.