W razie uchylania się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego ustalonego w orzeczeniu sądowym, w ugodzie czy też w umowie stron, Klientowi zostanie udzielona porada, jak również pomoc w przygotowaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.