Ubezwłasnowolnienie stanowi pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych. Zdarzają się sytuacje, kiedy konkretna osoba, np. w związku z wiekiem czy chorobą psychiczną nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. Instytucja ubezwłasnowolnienia ma na celu ochronę takich osób.

Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Celem ubezwłasnowolnienia jest troska o interesy dziecka i pomoc mu przed niewłaściwym rozporządzaniem majątkiem czy też wykorzystaniem przez osoby trzecie.