Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa medycznego, w ramach obsługi prawnej podmiotów leczniczych i gabinetów lekarskich, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Świadczymy usługi na rzecz lekarzy, podmiotów leczniczych oraz pacjentów.

W ramach pomocy prawnej koncentrujemy się przede wszystkim na:

 • kompleksowym sporządzaniu dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • wdrażaniu procedur zapewniających przestrzeganie praw pacjenta,
 • reprezentacji w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej,
 • reprezentacji w sprawach o naruszenie dobrego imienia lekarza,
 • reprezentacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w sprawach o odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych,
 • zasad prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej,
 • zasad ochrony danych osobowych pacjentów,
 • reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • zawieranie i realizacja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • reprezentacji pacjentów w sprawach dochodzenia roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.