Sprawy o rozwód, prowadzimy od wielu lat, zawsze dążąc do uzyskania najlepszego rozwiązania dla naszych Klientów. Pomożemy, kiedy będzie zależało Ci na szybkim rozwodzie bez orzekania o winie, jak również wtedy, gdy niezbędne będzie ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W ramach sprawy rozwodowej, zadbamy o uregulowanie kontaktów z dziećmi, pozostawieniu, ograniczeniu albo pozbawieniu władzy rodzicielskiej, jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki, jak również w zakresie ustalenia obowiązku alimentacyjnego dla małoletnich dzieci.

Pomożemy Ci w zakresie podziału majątku, zgromadzonego przez Ciebie i współmałżonka. W ramach jednego postępowania, zadbamy o uzyskanie alimentów od drugiego małżonka, jeżeli: nie zostaniesz uznana/y za wyłącznie winną/winnego rozkładu pożycia i znajdziesz się w niedostatku, albo jeżeli małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociągnie za sobą istotne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej.