Świadczenie alimentacyjne na dziecko, ma na celu zapewnienie małoletniemu koniecznych środków utrzymania. Jeżeli ojciec / matka dziecka został/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej, nie ma to wpływu na treść, jak również nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Pomożemy uzyskać niezbędne alimenty: poprzez zawarcie umowy pomiędzy rodzicami przed notariuszem (w razie zgody między rodzicami), jak również w drodze postępowania sądowego czy też zawarcia ugody przed sądem.