Kancelaria świadczy usługi w ramach doradztwa przy zawieraniu umów w obrocie gospodarczym. Wspomagamy przede wszystkim w zakresie:

  • sporządzania umów spółek handlowych,
  • obsługi prawnej przy rejestracji przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywania protokołów zgromadzeń wspólników, posiedzeń rady nadzorczej oraz posiedzeń zarządu,
  • reprezentacji Klientów na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniu sądowym,
  • podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego.