Kancelaria świadczy profesjonalne usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego, regulują przejście majątku osoby zmarłej na inne podmioty.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego. Pomoc prawna obejmuje udział w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa medycznego, w ramach obsługi prawnej podmiotów leczniczych i gabinetów lekarskich.

Kancelaria świadczy porady prawne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, w zakresie sporów, które wynikają ze stosunku pracy.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego, które obejmują doradztwo prawne, reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu zamówień publicznych, które obejmują pełne doradztwo prawne na każdym etapie postępowania.

Kancelaria świadczy usługi w ramach doradztwa przy zawieraniu umów w obrocie gospodarczym.