Jeżeli dysponujesz wyrokiem rozwodowym wydanym przez sąd państwa członkowskiego UE od 1 maja 2004 r. lub przez sąd państwa niebędącego członkiem UE od dnia 1 lipca 2009 r., wyrok taki będzie uznany przez polskie władze po jego zarejestrowaniu w urzędzie stanu cywilnego. W tym celu należy złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie…

Sytuacja związana z epidemią COVID-19 wpłynęła w zasadzie na każdą sferę naszego życia. Wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 mara 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 491) stan epidemii, obowiązuje od 20 marca 2020 r. do odwołania, społeczeństwo obawia się zakażenia, kontaktu…